Hotel Sofitel Warsaw Victoria

2013-03-25

Przez blisko 8 miesięcy (09.2012 – 04.2013) nasz zespół był odpowiedzialny za kontakt z mediami w zakresie promocji spersonifikowanych produktów tj. „I Love Caviar”, „I love shopping” Naszym zadaniem było  również przeprowadzenie kampanii PR informującej klienta końcowego o remoncie hotelu, który rozpoczął się w   marcu 2013 roku Kwartalnie przygotowywaliśmy dla klienta skonsolidowane raporty z działań PR, prezentujące wpływ działań PR na postrzeganie marki Sofitel Victoria Warsaw. Przygotowywaliśmy również analizy i prognozy pod wybrane plany promocji hotelu.

Panorama12