Rozwój umiejętności

Szkolenia

Treningi personalne.
Szkolenia miękkie i twarde dla zwiększenia trafności decyzji i skuteczności działań.

Firmy w trosce o rozwój i konkurencyjność inwestują w kapitał ludzki. Dbają o najwyższy poziom profesjonalizmu swojego zespołu poprzez podnoszenia jego kompetencji za pomocą szkoleń.

Realizujemy:

  • wykłady z mulimedialnymi przykładami ilustrującymi omawiane zagadnienia
  • trening umiejętności podlegający na bieżąco analizie i weryfikacji błędów
  • wymianę doświadczeń i dyskusję uzupełniającą studium przypadków