Rozwój umiejętności

Szkolenia

Treningi personalne.
Szkolenia miękkie i twarde dla zwiększenia trafności decyzji i skuteczności działań.

Firmy w trosce o rozwój i konkurencyjność inwestują w kapitał ludzki, dbają o jak najwyższy poziom profesjonalizmu poprzez działania zmierzające do podnoszenia kompetencji i umiejętności pracowniczych. Szkolenia prowadzone są na ogół na podstawie podobnych programów, a ich uczestnicy podobnie postępują i osiągają podobne efekty.

Rozwój kompetencji zawodowych kadr jest bardziej efektywny, jeśli wspiera go równoległy proces kształtowania stabilnej podstawy sfery osobistej. Często osobiste predyspozycje utożsamiane są z kompetencjami zawodowymi, które bezpośrednio wpływają na efektywność realizowanych zadań. Znaczący postęp w dziedzinie prezentacji firmy i zwiększenia efektywności pracowników można osiągnąć poprzez rozwój i doskonalenie ich kompetencji w oparciu o nowe, bardziej wyrafinowane sposoby.

Specjalizujemy się w projektowaniu i realizacji szkoleń, zwanych „miękkimi”, koncentrujemy się przede wszystkim na rozwijaniu umiejętności personalnych oraz pogłębianiu wiedzy, decydujących o trafności decyzji i skuteczności działań, niezależnie od zajmowanego stanowiska i rodzaju wykonywanej pracy.

W naszej ofercie proponujemy poznanie technik nieinwazyjnej analizy osobowości, polegających na interpretacji wyglądu, badaniu rękopisu, analizie wypowiedzi. Umiejętność stosowania wybranych technik podnosi efektywność negocjacji, poszerza zakres rozumienia komunikatów werbalnych i niewerbalnych. Wpływa korzystnie na zdolność tworzenia dobrych relacji interpersonalnych w miejscu pracy i w sytuacjach prywatnych.

Szkolenia prowadzimy metodą warsztatową, w formie treningu umiejętności, z wykorzystaniem aktywnych form dydaktycznych i z możliwością wykorzystania kamery.

Treści realizujemy poprzez:

  • wykład poparty przykładami ilustrującymi omawiane zagadnienia oraz prezentację multimedialną obejmującą treści szkolenia
  • trening umiejętności podlegający na bieżąco analizie i weryfikacji błędów
  • wymianę doświadczeń i dyskusję uzupełniającą studium przypadków

Doświadczenie trenerskie, oraz trafność doboru technik i problematyki adekwatnie do potrzeb uczestników szkolenia, gwarantuje wysoką skuteczność realizowanych przez nas warsztatów.

Dodatkową zaletą naszych szkoleń jest oryginalny i skuteczny sposób motywowania uczestników szkolenia do pracy, wskazujący korzyści osobiste wynikające z poprawy kontaktów z najbliższymi i gronem ludzi będących w zależnościach służbowych i prywatnych. Wprowadzenie wybranych technik w dużym stopniu angażuje emocje uczestników. Przekazywana wiedza staje się łatwo przyswajalna, nieustanne odwoływanie się do indywidualnych doświadczeń silnie motywuje do wykorzystania jej w praktyce.

Zachęcamy  do składania zapytań o dobór szkoleń a w szczególności do umówienia spotkania z nami,  na którym doświadczony trener dokładnie zbada Państwa potrzeby, tak aby oferta tematyczna była szyta dokładnie na miarę Państwa potrzeb.

 

Zapraszamy do współpracy
Zespół szkoleń Commfort Group