CSR

Polityka równych szans

polityka równych szans

polityka równych szans Commfort Group

Polityka równych szans jest dla nas bardzo ważna. Nasza firma, pracując w środowiskach wielokulturowych z osobami z całego świata, jest świadoma, że rozwój biznesu zależy od poszanowania różnorodności swoich współpracowników. Dlatego opieramy się na indywidualnym zarządzaniu ich talentami dążąc do wspierania naszego zespołu do samorozwoju. Taka postawa naszej firmy jest wynikiem obserwacji zachowań związanych z dyskryminacją ludzką i biznesową. Postanowiliśmy wdrażać ideę polityki równych szans jako sposób na budowanie kapitału ludzkiego w oparciu o relacje międzyludzkie oraz relacje w biznesie.

Nurtujące dziś każdą firmę pytania, to: jak budować biznes i zaufanie do marki w tak zróżnicowanym otoczeniu. Odpowiedzią na wyczerpujące się już paradygmaty CSR może być znalezienie nowej formy kultury organizacyjnej oraz zmiana upodmiotowienia pracownika. Przyszedł czas na postawienie na człowieka, na jego indywidualizm, który wykorzystany w pełni w zespole kolegów okazuje się być najlepszym specjalistą w swojej dziedzinie.

Firma Commfort Group buduje kapitał ludzki w oparciu o takie właśnie założenia. Motto „komfortowa grupa” jest wzorem dla nazwy naszej firmy i towarzyszy nam już ponad 5 lat. W 2013 roku staliśmy się uczestnikiem polityki równych szans i mamy już świadomość, że od dawna prawidłowo budujemy relacje, podkreślamy i rozwijamy indywidualizm i komfort jednostki w grupie.

Obecnie wdrażamy założenia programów polityki równości w zakresie:

  1. RÓWNOWAGA MIĘDZY ŻYCIEM ZAWODOWYM I OSOBISTYM.
  2. RÓWNOŚĆ PŁCI.
  3. PRZECIWDZIAŁANIE MOLESTOWANIU SEKSUALNEMU I MOBBINGOWI.

Jako nasz klient, partner czy współpracownik zawsze pytaj o politykę równości i program „Razem w różnorodności” wraz z „kartą różnorodności” oraz zapoznaj się z przewodnikiem dobrych praktyk firmy równych szans.

Katarzyna Dębicka
CEO & Founder Commfort Group